சாப்பிட்ட பின்பு சூடு தண்ணீர் குடிப்பதால் உடலில் நடக்கும் மாற்றங்கள்,hot water kudipathal nanmaikal

மருத்துவம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *