12 வருட முயற்சியின் பின் கருவில் குழந்தை உண்டாகும் விதத்தை படம் பிடித்துள்ள விந்தை!(படங்கள்)

மருத்துவம்

கருவில் குழந்தை உண்டாகும் செயல்முறையினை படிப்படியாக படம்பிடித்துள்ளார் .சூவீடன் நாட்டு புகைப்பட நிபுணர் லெனார்ட் நில்ஸ்சன் பனிரென்டு வருடமாக முயற்சி செய்து எடுத்த கரு வளர்ச்சி படங்கள் !!!

பன்னிரண்டு வருடகால அயராத உழைப்பின் காரணமாக மேற்படி கரு உண்டாகும் விதம் கருவில் குழந்தை வளரும் நிலையினை பல்வேறு காலகட்டங்களில் படம் பிடித்துள்ளார் இந்த புகைப்பட கலைஞர் . அவற்றின் சில காட்சிகள் தங்கள் பார்வைக்கு …

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *