ஸ்ரீதேவியின் இறுதி ஊர்வலம் (புகைப்படத் தொகுப்பு)

சினிமா

மும்பை அந்தேரியில் உள்ள செலிப்ரேஷன் விளையாட்டு மன்றத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த மறைந்த ஸ்ரீதேவியின் இறுதி ஊர்வலம் தொடங்கியது.

அந்த காட்சிகளை புகைப்படங்களாக உங்களுக்கு வழங்குகின்றோம்.

ஸ்ரீதேவிக்கு இறுதி ஊர்வலம்படத்தின் காப்புரிமைEXPNADBLES
ஸ்ரீதேவிக்கு இறுதி ஊர்வலம்படத்தின் காப்புரிமைEXPANDBLES
ஸ்ரீதேவிக்கு இறுதி பிரியாவிடை
ஸ்ரீதேவிக்கு இறுதி பிரியாவிடை
ஸ்ரீதேவிக்கு இறுதி ஊர்வலம்படத்தின் காப்புரிமைEXPANDABLE
மருதி தீக்ஷித் மற்றும் அவருடைய கணவர்படத்தின் காப்புரிமைDIVYAKANT SOLANKI / EPA
Image captionமாதுரி தீக்‌ஷித் மற்றும் அவருடைய கணவர்
ஸ்ரீதேவிக்கு இறுதி பிரியாவிடை
ஸ்ரீதேவிக்கு இறுதி பிரியாவிடை
ஸ்ரீதேவிக்கு இறுதி பிரியாவிடை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *