முகத்தில் அசிங்கமாக காணப்படும் குழிகளைப் போக்க வேண்டுமா? அப்ப இத செய்யுங்க…

உடல் ஆரோக்கியம்

சருமத் துளைகள் என்பது முகம் மற்றும் சருமத்தில் காணப்படும் மிகச்சிறிய துளைகளாகும். இது கண்ணுக்கு புலப்படாதவாறு மிகச்சிறிய அளவில் இருக்கும். ஆனால் சிலருக்கு முகத்தில் சருமத் துளைகள் விரிவடைந்து, கண்களுக்கு தெரியும் வண்ணம் இருக்கும். ஆனால் இப்படி கண்களுக்கு தெரியுமாறு சருமத் துளைகள் இருந்தால், அது ஒருவரது தோற்றத்தையே மோசமாக வெளிக்காட்டும். குறிப்பாக விரிவடைந்து காணப்படும் சருமத் துளைகள் முதுமைத் தோற்றத்தைக் கொடுப்பதோடு, முகத்தை பொலிவின்றி காட்டும்.


இந்த சருமத்துளைகள் தான் முகப்பரு, கரும்புள்ளிகள் போன்றவற்றை முகத்தில் உண்டாக்குகின்றன. ஒருவரது வயது அதிகரிக்கும் போது, சருமம் தனது நெகிழ்வுத்தன்மையை இழந்து, நிலைமையை மோசமாக்கும். ஆனால் முகத்தில் விரிவடைந்து காணப்படும் சருமத் துளைகளை பல்வேறு வழிகளில் குறைக்க முடியும். இக்கட்டுரையில் முகத்தில் அசிங்கமாக காணப்படும் குழிகளை மறைக்க உதவும் சில வழிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 

<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *