பெண்களுக்கு திருமணத்துக்குப் பின் பின்பக்கம் மட்டும் பெரிதாவது ஏன்?

அழகுக் குறிப்புகள்

திருமணம் முடிந்த சில மாதங்களில் பெண்களின் உடல் எடை அதிகரிக்கும். திருமணத்தின் பின் பெண்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தை கவனிக்கவே நேரம் போதுமானதாக இருக்கிறது. அதனால் தன்னுடைய உடல்மீது அவர்கள் பெரிதாக அக்றை கொள்வதில்லை. உடல் பயிற்சி போன்றவற்றை செய்ய மாட்டார்கள்.

அதனாலேயே பெண்களுக்குத் திருமணத்துக்குப் பின் உடல்எடை அதிகரிக்கிறது.


குறிப்பாக, பெண்களுக்கு பின்பக்கத்தில் (பிட்டப்பகுதி) சதை அதிகமாகப் போட்டுவிடுகிறது. குறிப்பாக பின்பக்கத்தில் மட்டும் எடை அதிகரிப்பதற்கான காரணங்கள் என்ன?…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *