தினமும் இதைச் செய்தால் கட்டாயம் மெல்லிடைக்குச் சொந்தக்காரர்கள் ஆவீர்கள்..!

மருத்துவம்

 

மெல்லிய தேகத்துடன் அழகிய இடையை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது இக்காலத்து பெண்களின் விருப்பம். அதற்காக கிரீன் டீயிலிருந்து பல்வேறு வகையான உணவுப் பொருட்களை உண்கிறார்கள்.

வயிறு மற்றும் வயிற்றை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள தசைகளை குறைத்தால் இடை அழகாகத் தோன்றும். நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள கொழுப்பு சத்தானது முதலில் வயிறு மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பிரதேசங்களிலேயே அதிகம் படிகின்றது. இதுவே தொந்தி பிரச்சினைக்கு முதல் காரணமாகும்.

அது மட்டுமின்றி வயிற்றில் உள்ள தசைகள் தொய்வடைவதும் தொந்தி பிரச்சினைக்கு இன்னுமொரு காரணமாக அமைகின்றது.

முதல் காரணமான கொழுப்பினால் உண்டாகும் தொந்தி பிரச்சினைக்கு உணவுக் கட்டுப்பாடு தான் சிறந்த மருந்து. அத்துடன் வயிற்றில் உள்ள தசைகளுக்கான பயிற்சியை செய்தல் மிகவும் அவசியம் ஆகும்.


வயிற்றுப் பகுதியில் உள்ள சதையை குறைக்க, முதலில் நேராக படுத்துக் கொண்டு காலை மடக்கி வைக்கவும். கைகளை தலையின் பின்புறம் வைத்துக் கொண்டு மெதுவாக மேல் எழுப்பி வரவேண்டும் முடிந்த அளவு மேல் நோக்கி வர வேண்டும். ஆனால் கால்களை அசைக்கக் கூடாது.

இதை கிரஞ்சஸ் எனக் கூறுவர். வயிற்று தசை பகுதிகளுக்கான முக்கியமான பயிற்சி இதுவே. இந்த பயிற்சியை தினமும் தொடர்ந்து பத்து முறை செய்து விட்டு 20 நொடிகள் ஓய்வெடுதது பின்னர் மீண்டும் பத்து முறை என தொடர்ந்து 2 அலகுகளாக செய்தால் வயிற்றில் உள்ள தசைபடிப்படியாக குறையும்.

ஆரம்பத்தில் 2 அலகுகள் மட்டும் செய்தால் போதுமானது. படிப்படியாக இந்த பயிற்சியின் அளவை 2 அலகுகளில் இருந்து அதிகரித்து 5 அலகுகள் வரை செய்யலாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *