தாயை கண்டுபிடிக்க முடியாத குழந்தையின் தவிப்பு… எத்தனை முறை பார்த்தாலும் சலிக்காத காட்சி!

வியப்பு

இரட்டையர்களைப் பொறுத்தவரை குணங்களில் மாறுபாடு இருந்தாலும் உருவ அமைப்பில் ஒரே போன்று இருப்பார்கள். பள்ளிக்காலத்தில் நம்மோடு இரட்டையர்கள் படித்தால் நமக்கே தெரியும்.

இருவரில் யார் ராமன்? யார் லெட்சுமணன்? என ரொம்பவே குழம்பிப் போய் இருப்போம்.

ஒருவரின் மடியில் இருக்கும் குழந்தை எதிரில் இருப்பவரும் அதேபோல் இருக்க அழுதுகொண்டு அவரிடம் போகிறது. மீண்டும் அழுதுகொண்டு இப்போது எதிரிலே இருப்பவரிடம் போகிறது. இரட்டையர்களும் இதை ரசித்து விளையாட்டு காட்டுகிறார்கள். ரசனையான வீடீயோ பாருங்கள்.

வீடீயோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *