இந்த தழும்புகளைப் போக்கும் ஒரு அதிசயப் பொருள் இதுதான்… ட்ரை பண்ணி பாருங்க…

அழகுக் குறிப்புகள்

ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் என்பது பெரும்பாலும் தாய்மை அடைந்த பெண்களுக்கு மட்டுமே ஏற்படும் ஒரு தொந்தரவு என்பது மறைந்து இன்று எல்லா வயதினருக்கும் ஆண் பெண் பாகுபாடில்லாமல் எல்லோருக்கும் ஒரு தொந்தரவாக உள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *